Aires de Conflu(x)ence

Luxembourg et Grande Région 2007 - Sibiu 2007 Capitales Européennes de la Culture

5 Octobre - 4 Novembre 2007


Preambul

Toutes les versions de cet article : [English] [français] [română]

Pentru 2007, Uniunea Europeană a ales Luxembourgul şi Sibiul drept „Capitale Europene ale Culturii”. Alegerea celor două oraşe reflectă, în opinia noastră, fenomenul extinderii europene : Luxembourgul, capitală a unui stat fondator, şi Sibiul, oraş ce are mari şanse în a sărbători în acest context integrarea europeană a României. Ni s-a părut astfel esenţial să punem în evidenţă procesul construcţiei europene trecute, recente şi viitoare, precum şi prezentarea peisajului său „cultural şi topografic” prin intermediul artei şi al tehnologiilor digitale.

Noile moduri de comunicare creează tranformări profunde în societăţile noastre, permiţând elaborarea de noi universuri metisate de creaţie, între realitate şi virtualitate, schimbând în profunzime noţiunile de spaţiu şi timp, modificând comportamentele indivizilor. Noile tehnologii dezvoltă transdisciplinaritatea, dificilde imaginat până nu de mult, şi conduc la practici inovatoare. Astfel, libertatea fluxului pe care o permit diferitele forme de media, ştergerea progresivă a frontierelor între formele artistice sunt fenomene ce pot fi comparate cu procesul de constituire şi lărgire al Uniunii Europene.

Tema aleasă pentru a ilustra cât mai elocvent punctul nostru de vedere este cea a peisajului, înţeles ca imagine a unei „ţări” văzute în multitudinea aspectelor sale. Oferind o panoramă a tinerei creaţii europene, alegând opere care să pună în valoare diferitele contexte ale existenţei artiştilor, ţinem să oferim o viziune globală a Europei actuale. E vorba de a configura spaţiul european al anului 2007, spaţiu ce se exprimă atât printr-un teritoriu comun, cât şi prin juxtapunerea elementelor distincte, având ca punct de plecare cele două „arii de confluenţă” reprezentate prin Luxembourg şi Sibiu. Prin punerea în relaţie a spaţiilor reale, imaginarea de noi forme de reprezentare, interesul acordat peisajului cotidian, cât şi celui tehnologic, proiectul „Arii de conflu(x)enţă” înţelege să ofere o imagine complexă a unei realităţi pe cale de a se contrui, aflate în căutarea identităţii sale.

In cadrul proiectului va fi organizat un eveniment ce va reuni o expoziţie cu lucrări off-line şi on-line în spaţiul a trei arii de confluenţă (Luxembourg, Sibiu, Internet) aflate într-o constantă relaţie (interactivă sau nu). In acelaşi timp, spectacole şi concerte vor întregi evenimentul. Selecţia artiştilor va fi făcută de o comisie reunind personalităţi în domeniu, atât din ţară, cât şi din străinătate. Manifestarea va fi dublată de conferinţe, dezbateri şi ateliere, acţiuni prin care se urmăreşte conferirea unei dimensiuni critice şi pedagogice proiectului.

Finalitatea proiectului constă în construirea şi instaurarea unui dialog permanent în jurul problemei europene, între un public de orizonturi şi culturi diferite. Concomitent, proiectul va urmări familiarizarea publicului larg cu problematica pe care o ridică noile tehnologii digitale.

Initiatorii al proiectului : Tincuta Parv / Quentin Drouet
Organizatori : absl Arscenic Luxemburg (pentru Luxemburg) si Asociatia 2580 (pentru Sibiu).

 

Tincuta Parv

website www.2580association.info

[+]
Envoyer un message


Quentin Drouet

website kent1.info

[+]
Envoyer un message